Зайнятість сільського населення одна з важливих соціальних проблем


...Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Чаплинський район – район аграрного сектору, який сьогодні перебуває у нелегких  умовах, що є наслідком процесів реформування.  У його структурі функціонують підприємства, де використовуються застаріла техніка та технології, частково зберігся і кадровий потенціал. Результативність діяльності таких підприємств вкрай низька, тому працевлаштування на таких підприємствах, особливо для молоді, не є привабливим та престижним. Одночасно функціонують підприємства сучасного зразка – приватні господарські товариства та агрофірми,  в яких використовуються високопродуктивні технології, новітня техніка, що передбачає використання людського капіталу нової якості. Однак у цих підприємствах використання робочої сили обмежене їх високим техніко-технологічним рівнем, що скорочує можливості для працевлаштування безробітних громадян. Таким чином, з року в рік зменшується кількість працевлаштованого населення в селі, особливо серед молоді.  Сільське населення турбується проблемами власного працевлаштування, розуміючи важливість цього для забезпечення належного рівня життя. Однак, перспективи працевлаштування на селі вкрай низькі через обмежену кількість робочих місць не тільки у сфері аграрного виробництва, а й в інших сферах, розвиток яких потребує фінансових вкладень (торгівля, побутові послуги, інші сфери). Через це, сільська молодь, оцінюючи можливості застосування свого людського капіталу, вбачає здебільшого перспективи працевлаштування в містах та за кордоном.

Найважливішим при  виборі роботи на селі є заробіток. Наступним за цим є сприятливий режим та умови праці. Це свідчить про переваги матеріальних чинників при виборі місця роботи. Такі чинники, як престижність роботи, можливість застосувати свої здібності та кар’єрний ріст, для сільського населення є менш важливим, оскільки в сучасних умовах люди насамперед потребують задоволення своїх найнеобхідніших потреб.

Розв’язання питань зайнятості населення у сільській місцевості – один із пріоритетних напрямів вирішення проблем безробіття на ринку праці нашого регіону. Їх можливо вирішити лише поєднавши зусилля служби зайнятості, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та роботодавців.

Зусилля служби зайнятості спрямовані на підвищення готовності безробітних до мобільної зміни робочого місця та видів зайнятості, забезпечення конкурентоспроможності громадян на ринку праці усіма інструментами і методами,  удосконалення якості обслуговування шукачів роботи  та роботодавців, налагодження тісної співпраці з роботодавцями, органами  місцевої влади та іншими учасниками соціального діалогу щодо створення умов для гідної праці та продовження роботи щодо реалізації в області інноваційних соціально-направлених проектів служби зайнятості.

Розвиток ринку праці, зайнятості сільського населення, підвищення добробуту сільських жителів, відродження сільських територій має ґрунтуватися на здійсненні реформ агросфери. А це – стимулювання підприємців до створення нових робочих місць, підтримка молоді та жінок у працевлаштуванні, перенавчання осіб, які виявилися неконкурентоспроможними на ринку праці, удосконалення соціально-трудових відносин, підтримка сільських громад.

Окремої уваги заслуговує впровадження інновацій у соціально-економічну діяльність на селі. Фінансування може бути здійснене на засадах використання коштів державного та місцевого бюджетів, сільських громад, меценатів, волонтерської допомоги.

Саме там, де використовуються атрибути соціальної відповідальності великого та середнього агробізнесу, всіх жителів, місцевої влади, є належна зайнятість, взаємна підтримка населення, розвиток нових видів діяльності та сільських територій загалом.

Leave a comment